Home > พลอยประจำวันเกิด > พลอยประจำวันศุกร์
พลอยประจำวันเกิด

พลอยประจำวันศุกร์

ความหมายของพลอยประจำวันเกิด

พลอยประจำวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ ควรใช้เครื่องประดับ หรือ อัญมณีที่เป็นสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน เรียกว่า “ปภัสราภรณ์” ได้แก่
ไพลิน (Blue Sapphire)
โทแพซสีฟ้า (Blue Topaz)
เพทายสีฟ้า (Blue Zircon)
อะความารีน (Aquamarine)
ลาพิส ลาซูลี (Lapis Lazuli)
เทอร์คอยส์ (Turquoise)
เพชรสีฟ้า หรือน้ำเงิน (Blue Diamond)

สีของประจำวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ

สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องบริวาร คนรักใคร่ คือ สีน้ำเงิน, ฟ้า หรือ ไพลิน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอายุ คือ สีแดงสด, ส้ม หรือ ทับทิม
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอำนาจ คือ สีขาว, ขาวนวล, เพชร หรือ ไข่มุก
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องร่ำรวย คือ สีชมพู, ม่วง, แดง, ดำ หรือ โกเมน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องขยัน คือ สีดำ, ม่วง, เทา หรือ นิล

แหล่งอ้างอิง

จันทร วรากุลเทพ. เครื่องประดับคริสตัลประจำราศีเกิด. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์เพชรกะรัต.

คอร์ลิง คินเดอร์สลีย์. ผลึกและอัญมณี.กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช.

พงศ์ศักดิ์ วิชิต. (25 กุมภาพันธ์ 2560). อัญมณีในแหล่งต่างๆ. สืบค้นจาก www.gemandwatch.com