Home > พลอยประจำเดือนเกิด > พลอยประจำเดือนมกราคม
พลอยประจำเดือนเกิด

พลอยประจำเดือนมกราคม

ความหมายของพลอยประจำเดือนเกิด

พลอยประจำเดือนมกราคม

พลอยประจำเดือนเกิดหรือราศีเกิด คือ โกเมน (Garnet) กรีน การ์เนต (Green Garnet) สปิเนล (Spinel) ทับทิม (Ruby)

ความหมาย โกเมนเป็นพลอยนำ โชคสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคม เป็นตัวแทนของความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ มั่นคง หนักแน่น โกเมนเป็นพลอยแห่งความสำเร็จและนำความเจริญเฟื่องฟูมาให้ ให้คุณทางป้องกันให้แคล้วคลาดจากภยันตราย อยู่เย็นเป็นสุข

ท่านที่เกิดในเดือนมกราคม หรือราศีมังกร มักจะมีความคิดเฉียบแหลม ช่างคิดช่างฝัน บางครั้งก็เป็นคนที่มี จิตใจ สงบนิ่งแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องมีเรื่องราวละก็ชาวมังกรรับอาสาเป็นหัวหน้าเลยทีเดียว จากอารมณ์ที่พลิกผัน เช่นนี้คุณอาจต้องมี เครื่องประดับหลายๆ แบบเอาไว้ใส่ตามอารมณ์ของคุณ จะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงเป็นกันเองกับทุกๆคน ชอบทำให้คนอื่นมีความสุข แต่บางทีก็รักตัวเองมากเกินไป ไม่ยอมแพ้ใคร ชอบเอาชนะ จิตใจโลเลไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงเร็ว พลอยที่แนะนำให้ใช้ควรเป็นพลอยสีเข้มๆ เพราะมังกรนั้นอยู่ที่สูง มังกรเป็น สัญลักษณ์ของการเป็นตัวของตัวเอง

แหล่งอ้างอิง

จันทร วรากุลเทพ. เครื่องประดับคริสตัลประจำราศีเกิด. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์เพชรกะรัต.

คอร์ลิง คินเดอร์สลีย์. ผลึกและอัญมณี.กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช.

พงศ์ศักดิ์ วิชิต. (25 กุมภาพันธ์ 2560). อัญมณีในแหล่งต่างๆ. สืบค้นจาก www.gemandwatch.com