Home > พลอยประจำเดือนเกิด > พลอยประจำเดือนสิงหาคม
พลอยประจำเดือนเกิด

พลอยประจำเดือนสิงหาคม

ความหมายของพลอยประจำเดือนเกิด

พลอยประจำเดือนสิงหาคม

พลอยประจำเดือนเกิดหรือราศีเกิด คือ เพอริโด (Peridot) เป็นพลอยที่มีสีเขียวงามจับใจ

ความหมาย เพอริโด เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสันติ ความมีชื่อเสียง ความสำเร็จและความมีโชค เป็นอัญมณีที่จะให้โชคลาภในเรื่องเงินทอง

ท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมหรือราศีสิงห์…ชาวสิงหาคม เป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัว และเป็นผู้วางเป้าหมายชีวิตด้วยตนเอง เป็นผู้ที่มีสง่าและใจเดียว เอาการเอางาน มีความซื่อสัตย์ กตัญญู กรุณา กล้าหาญ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทำหน้าที่ด้านการปกครอง ด้านการบริหารได้ดี เป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น เดือนนี้มีพลอยให้เลือกถึง 2 ชนิด ท่านจะเลือกเพริดอต พลอยที่มีสีเดียวเหมือนมีใจเดียว หรือซาร์โดนิกซ์ พลอยที่มีลายชั้นสัญลักษณ์ของความสมัครสมานอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามปรารถนาในจักรราศีทั้งหมด ราศีสิงห์ถือว่าเป็นราศีที่อยู่จุดศูนย์กลางของทั้งหมด จึงมีตัวแทนคือดวงอาทิตย์และ มีธาตุไฟเป็นธาตุประจำ จึงส่งผลให้ผู้ที่อยู่ราศีสิงห์เป็นผู้แข็งแรง สง่างาม และมักจะเป็นจุดเด่นของสังคมรอบข้าง อีกด้วย แต่บางครั้งเป็นคนที่ซีเรียสเกินไปในบางเรื่อง สิ่งไหนไม่ดีจริงจะไม่นำมาใช้เป็นคนที่ซื้อของเก่งอัญมณีแห่งดวงตะวัน คือ อีกชื่อหนี่งของเพอริโดจึงเป็นพลอยประจำเดือนเกิดของคุณ พลอยมีสีเขียวอมเหลืองนิดๆ สำหรับโลหะที่เหมาะสมก็คือทองคำ เป็นคนที่รักพี่รักน้อง มีความตั้งใจจริง คิดจะทำอะไรต้องทำให้ได้ มีความอ่อนไหวในตัวเอง ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ ถ้ารักใครก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้ทุกอย่าง เป็นคนมีเสน่ห์ และมีคำพูด หรือคารมที่น่าชวนฟัง สามารถทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดมีความสุขได้

แหล่งอ้างอิง

จันทร วรากุลเทพ. เครื่องประดับคริสตัลประจำราศีเกิด. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์เพชรกะรัต.

คอร์ลิง คินเดอร์สลีย์. ผลึกและอัญมณี.กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช.

พงศ์ศักดิ์ วิชิต. (25 กุมภาพันธ์ 2560). อัญมณีในแหล่งต่างๆ. สืบค้นจาก www.gemandwatch.com