Home > พลอยด้านเทคนิค > วิธีการเลือกอัญมณี
พลอยด้านเทคนิค

วิธีการเลือกอัญมณี

ความสวยงาม ให้ดูที่สี พลอยที่มีราคาสีต้องสะอาด รูปทรงสวยงามหรือไม่

ภาพประกอบส่วนหนึ่งจาก https://daily.rabbit.co.th

“การปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งมีทั้งการเผา การอาบรังสี ย้อมสี และอุดแก้วตะกั่ว ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผาให้พลอยเปลี่ยนสี หากเผาแบบเก่าไม่ใส่อะไรเลย แต่สีพลอยจะสวยงามขึ้น ช่างไทยจะทำได้ แต่ปัจจุบันมีการนำสารเคมีมาใช้ระหว่างเผาจะทำให้ได้สีที่สวยขึ้นเป็นการเผาแบบใหม่ ซึ่งช่างทั่วไปสามารถทำได้”

สุดท้ายเพื่อความมั่นใจว่าได้พลอยตามแบบที่ต้องการและคุ้มค่าเงินที่แลกมา ผู้ซื้อต้องมีความรู้เบื้องต้นในการส่องพลอยที่ไม่ใช่แค่มองแล้วสวย แต่ต้องรู้ที่มาที่ไป และแหล่งที่นำมา รวมถึงการรู้จักสังเกตว่าพลอยเม็ดนั้นเป็นพลอยจากธรรมชาติสังเคราะห์ หรือมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นม

วิธีการเลือกอัญมณีและเครื่องประดับ

อันดับแรกเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะสี ความใส ลักษณะการตัดและน้ำหนักของอัญมณีที่คุณจะเลือกเสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปมีพลอย 2 ชนิดด้วยกัน คือพลอยแท้และพลอยสังเคราะห์ ซึ่งพลอยแท้ได้แก่เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม มรกตและเพชรตาแมว พลอยสังเคราะห์ได้แก่ ทัวร์มาลีน เปอริด็อท ทาเซไนท์ โกเมน โอปอล นิล เพทาย ฟ้าอ่อน พลอยมูนสทอน อาเกต มุก ซันสโตน ฯลฯ มูลค่าการค้าขาย ความแข็งแกร่งและความทนทานของพลอยสังเคราะห์โดยปกติมีค่าน้อยกว่าพลอยแท้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งอัญมณีประเภทคอรันดัมที่สำคัญที่สุดของโลก ชื่อ Gemological Collective สำหรับทับทิมและไพลิน

ทับทิม ช่วงสีจากสีแดงเข้มเพื่อความแข็งสีชมพู ตามตารางการวัดความแข็งของโมห์มีความแข็งอยู่ที่ระดับ 9 ดัชนีสะท้อนเป็น 1.762-1.770 (+ /- 0.009 – 0.005) และความถ่วงจำเพาะของ 4.00 (+/- 0.10-0.05) พลอยนี้ได้กำเนิดในในประเทศไทย กัมพูชา พม่า เวียดนามและแทนซาเนีย

พลอยไพลิน เป็นชนิดหนึ่งของคอรันดัมมีคุณสมบัติค่อนข้างคล้ายกับทับทิมในแง่ของสีและความแข็งเฉพาะแรงโน้มถ่วง กำเนิดเป็นไทยกัมพูชาและพม่า

บุษราคัม เป็นส่วนหนึ่งในตระกูลคอรันดัม บุษราคัมมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับไพลินและทับทิม ส่วนใหญ่พบในประเทศไทยและศรีลังกา

เพรช พบมากในแอฟริกา ออสเตรเลีย รัสเซียและอเมริกาใต้ เพชรปกติไม่มีสี แต่เมื่อวางในร่มเงาจะเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล ตามตารางการวัดความแข็งของโมห์มีความแข็งอยู่ที่ระดับ 10 ในการวัดดัชนีสะท้อนเป็น 2.417: ความถ่วงจำเพาะของ 3.52 (+/- 0.01)

แหล่งอ้างอิง

จันทร วรากุลเทพ. เครื่องประดับคริสตัลประจำราศีเกิด. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์เพชรกะรัต.

คอร์ลิง คินเดอร์สลีย์. ผลึกและอัญมณี.กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช.

พงศ์ศักดิ์ วิชิต. (25 กุมภาพันธ์ 2560). อัญมณีในแหล่งต่างๆ. สืบค้นจาก www.gemandwatch.com